18-19-20 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği "Proje Yazma ve Yürütme (Proje Döngüsü Yönetimi) Eğitimi", Koç Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 

Eğitimlerde; Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Yönetimi, Planlamada Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Durum Analizi (Sorun Analizi, Hedef Analizi, Strateji Analizi ve Paydaş Analizi), Mantıksal Çerçeve Matrisi, Durum Analizinden Mantıksal Çerçeve Matrisine Geçiş, Dikey Mantık (Genel Hedef, Proje Amacı, Sonuçlar, Faaliyetler Arasındaki İlişki), Mantıksal Çerçeve Matrisinde Ön Koşul ve Varsayımlar, Risk Analizi, Mantıksal Çerçeve Matrisinde Göstergeler ve Doğrulama Kaynakları, Başvuru Rehberlerinin Değerlendirilmesi, Başvuru Formu ve Ekleri (Bütçe, Mantıksal Çerçeve, Özgeçmişler)  ile Destekleyici Belgelerin Tanıtımı konuları ele alınmış ve teorik düzeyde ele alınan konular grup çalışması pratiği ile pekiştirildi.

APGTTD olarak, İSTKA uzmanlarına teşekkür ediyoruz.