14 Ekim 2014’te APGTTD olarak, ERC projelerinin finansal yönetimi hakkında bir eğitim düzenledik. 

Starting, Consolidator ve Advanced Grant sahibi yürütücülerin, proje yönetiminde görevli finans ve idari destek personelinin yararlanabileceği bu eğitim için Europa Media‘dan hizmet aldık. Etkinlik, Türkiye’de yürütülen altı ERC projesinin yönetiminde olan idari personel ve Bilkent Üniversitesi’nden gelen misafirlerin katılımıyla gerçekleşti.

Eğitim çerçevesinde, ERC projesinin uygulanmasıyla ilgili genel konular; projenin finansal yönetimi; ödemeler ve finansal raporlama; projenin denetlenmesiyle ilgili konular ele alındı.