Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Özgür Barış Akan 1,8 milyon Avro’luk ERC Consolidator Grant almaya hak kazandı.

Prof. Dr. Özgür Barış Akan MINERVA isimli ERC Projesi kapsamında, biyolojik-esinli nanoağlar ve bilişim-esinli nörolojik tedavi için sinir sisteminin haberleşme kuramsal temellerinin incelenmesi hedeflemektedir. Projenin çıkış noktası; insan vücudundaki ve belki de yeryüzünde var olan en karmaşık ve en gelişmiş haberleşme ağı olan sinir sisteminin temellerinin haberleşme ve ağ kuramları ile anlaşılabilmesinin sağlanmasıdır. Bu sayede, hem ileri biyolojik sistemlerin çalışmalarından esinlenen nano haberleşme teknolojileri tasarlanacak hem de halen tedavisi mümkün olmayan haberleşme temelli nörolojik sorunlara bilişim tabanlı çözüm yaklaşımların geliştirilmesinin önü açılacaktır.

MINERVA projesinde insan vücudundaki sinir sistemi bir nano haberleşme ağı olarak ele alınıp, öncelikle iki nöron arasındaki tekli, daha sonra çok sayıdaki nöron arasındaki çoklu haberleşme kanallarının enformasyon, haberleşme ve ağ kuramları ile incelemesi gerçekleştirilecek ve nöral nano haberleşme kanal ve nano-ağ modelleri elde edilecektir. Geliştirilecek olan bu kanal modelleri fizyoloji literatüründeki deneysel sonuçlar ile doğrulanacak ve bunlara dayalı nöral nanoağ haberleşme simülatörü tasarlanarak, bu simulator aracılığıyla nöral nano-ağ’daki haberleşme sorunlarının hastalıklarla ilintisi haberleşme ve ağ başarım kriterlerine dayalı olarak ortaya konacaktır. Elde edilen sonuçlar, haberleşme gerekesinimi olan gelecek nesil nanoteknoloji uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanacak nano haberleşme ağları için biyolojik-esinli nano haberleşme tekniklerinin geliştirilmesini olanaklı hale getirecektir. Proje ile, haberleşme sorunlarından kaynaklanan sinir sistemi hastalıklarına yönelik ileri telekomünikasyon teknolojilerinin kullanılarak ve bu alandaki bilgi birikiminden yararlanılarak gelecek nesil tespit ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinin önünün açılması amaçlanmıştır. Ayrıca, proje kapsamında halen tedavi edilemeyen omurilik felci gibi sinir sistemi hastalıkları için haberleşme yetenekli nano-implant geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Gelecek nesil nano haberleşme ağları için haberleşme kuramsal temeller ve biyolojik-esinli çözümlerin geliştirilmesi sayesinde; vücut içi akıllı ilaç dağıtımı, yan etkisiz kanser tedavisi, hücresel doğrulukta sürekli sağlık izleme, halen tedavi edilemeyen sinir sistemi hastalıkları için haberleşme yetenekli nano implant geliştirme gibi pek çok gelecek nesil medikal uygulamaların yanı sıra, gıda ve su kalitesi kontrolü gibi çok sayıda ileri çevresel ve endüstriyel nano-sensör ağı uygulamalarının geliştirilmesi mümkün olacaktır. Proje haberleşme mühendisliği, temel sağlık bilimleri ve nanoteknoloji arasındaki boşluğu doldurarak, araştırma konularında önemli iş birliklerini de beraberinde getirecektir.

Prof. Dr. Özgür Barış Akan lisans ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla 1999 ve 2002 yıllarında Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri’nden almıştır. Doktora eğitimini ise 2 sene gibi çok kısa bir süre içerisinde Georgia Institute of Technology’de Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında 2004 yılında tamamlamıştır. 2004 yılında Türkiye’ye dönerek ODTÜ’de göreve başlayan Dr. Akan, 2 yıl içinde 2006’da doçentlik ünvanını almıştır. 2012 senesinde kendi araştırma alanında en genç profesör olma ünvanını elde eden Dr. Akan, 2010’dan beri Koç Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Prof. Dr. Özgür Barış Akan’ın koordinatörlüğünü üstlendiği Koç Üniversitesi Gelecek -Nesil ve Kablosuz Haberleşme Laboratuvarı’nda (NWCL) nano-haberleşmenin temelleri, bilişsel radyo ağları ve haberleşme teknolojileri, sensör ağları, 4G ve 5G kablosuz sistemler, sualtı akustik ve magneto-indüktif haberleşme, yeşil haberleşme ve yeşil ağlar, vücut -içi ağlar ve haberleşme ve terahertz (THz) haberleşme gibi geniş bir konu yelpazesinde en ileri düzeyde teorik ve deneysel araştırmalar yapılmaktadır. Dr. Akan’ın önderliğinde yürütülen bu ileri araştırma faaliyetleri TÜBİTAK, TÜBA, IBM, INTEL, Lockheed Martin, Avrupa Birliği, Türk Telekom ve Koç Üniversitesi gibi pek çok kuruluş tarafından desteklenmektedir.

Dr. Akan, alanındaki üstün çalışmalarıyla, 2005’te TÜBİTAK Kariyer Ödülü, 2008’de ODTÜ Genç Araştırmacı Ödülü ve TÜBA-GEBİP Genç Bilim iİnsanı Ödülü, 2008 ve 2010 yıllarında olmak üzere iki kez IBM Faculty Ödülü, 2010’da IEEE Communication Society Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgeleri için Üstün Genç Araştırmacı Ödülü, 2011’de IBM Shared University Research Ödülü ve 2012’de Koç Üniversitesi Üstün Akademisyen Ödülü gibi pek çok ödüle layık görülmüştür. Dr. Akan gelecek -nesil haberleşme alanında kısa zamanda önemli miktarda (Google Scholar’a göre 3700+) atıf alan 120’yi geçen sayıda makalenin (64 dergi, 13 kitap bölümü, 44 konferans) yazarıdır. Dr. Akan IEEE Transactions on Communications, IEEE Transactions on Vehicular Technology, Nano Communication Networks Journal gibi çok sayıda en üst seviye bilimsel derginin editörlüğünü yapmaktadır. Ayrıca, kablosuz ağlar alanının en önemli konferansı ACM MOBICOM 2012’nin Genel Başkanı, ACM NANOCOM 2014’ün Teknik Program Komitesi Eş Başkanı, IEEE INFOCOM, GLOBECOM, ICC gibi haberleşme alanındaki en kaliteli uluslararası bilimsel konferansların organizasyon komitesi üyeliği, 200’den fazla uluslararası konferansın program komite üyeliği, davetli ve eğitim semineri (tutorial) konuşmacısı, ve bilimsel dergilerde misafir editörlük görevlerini üstlenmiştir. Dr. Akan IEEE Senior üye ve IEEE Communications Society Distinguished Lecturer (2011-2013) seçilmiştir.

Proje kapsamında elektrik elektronik mühendisliği, haberleşme mühendisliği, nanoteknoloji, tıp ve yazılım alanlarından desteklenecek olan 6 tam zamanlı doktora öğrencisi ve 3 tam zamanlı Post-doc ile, konularında en başarılı araştırıcıların projeye dahil edilmesi planlanmaktadır.

Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 
1.2.2014 – 31.1.2019

Ayrıntılı bilgi için:

Next Generation and Wireless Communications Laboratory

Özgür Barış Akan’ın kişisel sayfası