İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından Aralık 2014 yılında açıklanan 8 farklı 2015 Yılı Mali Destek Programına toplamda 614 başvuru yapılmış, 161 proje  desteklenmiştir. Üniversitemizden, açılan 8 programdan 3 tanesine başvuru yapılmış olup yaptığımız toplam 6 başvurudan 4’ü desteklenmiştir.

Koç Üniversitesi ayrıca, Sabancı Üniversitesi’nin başvuru sahibi olduğu 1 projede de proje ortağı olarak yer almaktadır.

Destek almaya hak kazanan projelerimiz;

  1. Koç Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü – KUGAM Projesi
  2. Koç Üniversitesi Kütüphane Müdürlüğü – Beyoğlu Araştırma Merkezleri Platformu ve Kütüphane Toplu Kataloğu Projesi
  3. Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi – Çağdaş Yaratıcılık İçin Geçmişin İzleri: Kentsel Arkeoloji Ve Küçükyalı Arkeopark
  4. Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Kadın Girişimciliği ve Kadının İşgücüne Katılımı: Kanıt Bazlı Eğitim ve Teşvik Stratejileri Projesi