APGTTD Direktörü Ebru Tan Lisans Yöneticileri Derneği’nin (Licensing Executive Society) ABD ve Kanada temsilcilerinin Ekim ayında San Francisco’da düzenlediği yıllık konferansında panelist olarak yer aldı. Tan, "Bilgi Temelli Ekonomide Kültürel Köprü Oluşturmak: Orta Doğu ve Orta Avrupa Ülkelerinde Gelişen Araştırma, Fikri Mülkiyet ve Lisanslama Ekosistemi" panelinde bir sunum gerçekleştirdi. 

Panelde Fikri Haklar ve Teknoloji Transferi alanında "Bilgi temelli Bir ekonomi nasıl oluşturulur?", "Toplumlar fikri haklar konusunda nasıl bilinçlendirilir?", "Dinamik dönüşümleri gerçekleştirebilmek için izlenmesi gereken politikalar, sonuçları ve geleceğe yönelik beklentiler nelerdir?" konuları tartışıldı.

Panelde Ebru Tan’la beraber Katar Vakfı’ndan Fikri Haklar Ticarileştirileştirme Direktörü John Mc Entire ve Sultan Qaboos Üniversitesi ‘nden Inovasyon Direktörü Sheikha Al Akhzami yer aldılar.