Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan programlar kapsamındaki projelerde görev alabilme limitlerinde önemli iyileştirmeler yapıldı.

(İlgili TÜBİTAK duyurusu burada.)

Yürütücü olmaya engel idari görevi olmayan diğer idari görevlilerin (*) projelerde görev alabilme limitleri kaldırıldı. Bu görevleri yürüten bilim insanları, hiç bir idari görevi olmayan tam zamanlı bir bilim insanı ile aynı limitlere sahip olacak (1007 programı hariç).

Ayrıca, hiç bir idari görevi olmayan tam zamanlı bir bilim insanının projelerde görev alabilme limitleri de %50 oranında arttırıldı. Bundan böyle; hiç bir idari görevi olmayan tam zamanlı bir bilim insanı; aynı anda en fazla, her bir destek programı kapsamında EK’teki tabloda belirtilen görev alınabilme limitlerinin aşılmaması koşuluyla TÜBİTAK destekli (**) üç projede yürütücü veya altı projede araştırmacı veya bir projede yürütücü dört projede araştırmacı veya iki projede yürütücü iki projede araştırmacı olarak yer alabilecek.

Bunlara ek olarak, HORIZON 2020 kapsamında proje başvurusu yapmış ve eşik değeri geçmiş olan araştırmacılara ise;1001/1003/1007 programlarından herhangi birinde bir proje yürütücüsü daha olma hakkı sağlanacak.

Uygulama, 01/03/2014 tarihinden sonra proje başvurusunda bulunacak araştırmacılarımız için geçerli olacak.

(*) Dekan, Dekan Yrd., Yüksek Okul Müdürü, Yüksek Okul Müdür Yrd., Meslek Yüksek Okul Müdürü, Meslek Yüksek Okul Müdür Yrd., Genel Sekreter, Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yrd., Bölüm Başkanı, Araştırma Enstitüsü Müdürü, Daire Başkanı, Merkez Müdürü

(**) Hızlı destek ve uluslararası projelerdeki görevler hariç.