Duyuru, Tübitak linkinden aktarılmıştır.

Horizon 2020’ye Doğru Türkiye:

Ulusal Açılış Konferansı, Yeni Destekler, Teşvikler ve Düzenlemeler

 

Yeni AB Çerçeve Programı Horizon 2020

Horizon 2020 Programı Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı’nın (7. ÇP) devamı olarak 2014-2020 yılları arasında yürütülecektir. Bu Program, 71 Milyar Euro’luk bütçesi ile Avrupa çapında araştırmacılar ve araştırma kuruluşları arasında işbirliğini desteklemeyi hedeflemektedir. Program uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuştur. Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen projelerde yer almak Türk araştırmacılara yeni ufuklar açacak, onların en yeni ve ileri teknolojiye erişimini kolaylaştıracaktır.

7. Çerçeve Programı gibi, Horizon 2020 Programı da Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir. Avrupa Komisyonu belli aralıklar ile proje çağrılarına çıkacak, başarılı projelere parasal destek sağlayacaktır. Programın 2014-2015 dönemi ilk çağrıları 11 Aralık 2013 tarihinde açılmıştır. Çağrılara bilim insanları, KOBİ’ler, sanayi kuruluşları, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, bireysel olarak araştırmacılar başvuruda bulunabilecektir. 2014-2015 dönemi çağrıları ile Avrupa Komisyonu toplam 15 Milyar Euro’luk bir fonu kabule dilen projelere tahsis edecektir.

Araştırmacılar ve kuruluşlar; bilgi iletişim teknolojileri; nanoteknoloji; biyoteknoloji; ileri üretim teknolojileri; robot ve uzay teknolojileri; sağlık; tarım ve gıda; denizcilik ve biyo-ekonomi; enerji; ulaştırma; iklim, çevre, kaynak verimliliği ve hammadde; sosyal bilimler ve güvenlik alanlarında Avrupalı ortaklar ile bir araya gelerek proje başvurularında bulunabilirler. Bunun yanı sıra, çığır açıcı fikirlerin desteklendiği ERC ve araştırmacıların kariyer gelişimlerinin desteklendiği Marie Sklodowska Curie programları kapsamında araştırmacılar bireysel olarak, ortaklık kurmadan başvuruda bulunabilirler.

Türkiye’de Horizon 2020 Hazırlıkları

Avrupa Komisyonu’nun Horizon 2020 Programı Resmi Web Sitesi’nden açılan çağrılara ilişkin bilgi edinebilir ve ortaklık duyurularına ulaşabilirsiniz. Haziran başında TUBİTAK tarafından hizmete sunulacak olan Horizon 2020 Programı Türkiye resmi web sayfası (www.h2020.org.tr) aracılığıyla da (web sayfasına üye olarak) Horizon 2020 programı çağrılarına, ortaklık ve etkinlik duyurularına, katılım desteklerine, güncel gelişmelere ve e-öğrenme aracına ulaşmak mümkün olacaktır. Horizon 2020 Türkiye Web Sitesi çalışmaları tamamlandığında sizlere ayrıca e-posta ile duyurulacaktır .

Türkiye, Horizon 2020 Programına katılım müzakerelerini tamamlamak üzeredir. Bu vesileyle, Horizon 2020 Program’ını Türkiye çapında tanıtabilmek adına, Türkiye (TÜBİTAK) ve Avrupa Komisyonu tarafından Horizon 2020 Ulusal Açılış Konferansı 4-5 Haziran 2014 tarihinde Hilton İstanbul Bosphorus Oteli’nde düzenlenecektir. Açılış Konferansı’nda, programın bileşenleri ve alt programlarına yönelik eğitimler ve işbirliği fırsatları hakkında bilgi sunulacaktır. Katılım için herhangi bir ücret talep edilmeyen bu etkinliğin taslak gündemi ve katılıma ilişkin bilgilere TÜBİTAK web sitesinden erişebilirsiniz.

Horizon 2020’de Başarınızı Artırmak adına TÜBİTAK Destekleri Yenilenmektedir

Araştırmacılarımız ve iş dünyası temsilcilerimizin Horizon 2020 Programı’na katılımlarını artırmak adına yeni bir TÜBİTAK destek ve teşvik mekanizması oluşturulmuştur. Bu mekanizma ile araştırmacılarımıza seyahat, organizasyon, proje yazma ve ön-değerlendirme hizmetleri sunulacaktır. Bunun yanında, Horizon 2020 programında başarı sağlayan araştırmacılarımıza projedeki rolleri ve bütçelerine paralel olarak başarı teşvik ödülleri de verilecektir. Desteklere ilişkin detaylı bilgi Haziran başında hizmete girecek olan Horizon 2020 Türkiye Web Sitesi’nden duyurulacaktır.

Türk araştırmacıların Horizon 2020 Programı’na katılımının teşvik edilmesi adına gerçekleştirilen diğer önemli bir inisiyatif ise Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan programlar kapsamındaki projelerde görev alabilme limitlerindeki değişikliklerdir. Bu çerçevede, HORIZON 2020 kapsamında proje başvurusu yapmış ve eşik değeri geçmiş olan araştırmacılara; 1001/1003/1007 programlarından herhangi birinde bir proje yürütücüsü daha olma hakkı tanınmıştır. Söz konusu yeni düzenlemelere ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Horizon 2020 Programı’na ve TÜBİTAK Desteklerine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için Ulusal Koordinasyon Ofisi ile temasa geçebilir, Avrupa Komisyonu Horizon 2020 Resmi Web Sitesinden Programın yapısı ve çağrılara ilişkin detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLAR ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ