10/1/2017 tarihinde yayınlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanun (SMK), 24/4/2017 tarihinde yayınlanan 30047 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve 29/09/2017 tarihinde yayınlanan Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara Ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik ekte bilginize sunulmuştur.

SMK ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak güncellediğimiz Politika ve Prosedürlerimize isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KOÇ ÜNIVERSITESI FIKRI MÜLKIYET HAKLARI VE TEKNOLOJI TRANSFERI POLITIKALARI

TEKNOLOJİ TRANSFERİ PROSEDÜRÜ

BULUŞ BİLDİRİM FORMU TAKİP PROSEDÜRÜ

Önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Sorularınız için Aybüke Semerci (asemerci@ku.edu.tr) ve Anıl Çetin (anilcetin@ku.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.