HRS4R (Araştırmacılar İçin İnsan Kaynakları Stratejisi, Human Resources Strategy for Researchers) Nedir?

HRS4R sürecinde üniversiteler ve araştırma kurumları gönüllü olarak, araştırmacılar için Avrupa’da cazip bir iş piyasasının gelişimine katkı sunmak için İK alanında iyileştirmeler yaparlar.

“Araştırmada İK Mükemmeliyeti Ödülü”, bu süreçteki ilk adım. Bu ödülü alma ve uygulama sürecine giren araştırma kurumları, Avrupa Birliği’nin araştırmacılar için önerdiği ‘Charter & Code’ (C&C) kısa adıyla anılan insan kaynakları politikaları ve ilkeleriyle kendi kurumlarındaki uygulamaları uyumlu kılarak itibarlarını güçlendirirler. C&C dokümanı, araştırmacılar ve araştırma kurumları tarafından benimsenmesi sitenen 40 genel ilke barındırır.

Sürece Genel Bakış

Koç Üniversitesi (KU), bu süreci ilk kez Ekim 2018’de desteklediğini resmi olarak beyan etti ve dünyanın önde gelen araştırmacılarını çekmek isteyen yüksek kapasiteli bir araştırma üniversitesi olarak kendini güçlendirmek amacıyla Kasım 2019’da Avrupa Komisyonu’nun “Araştırmada İK Mükemmeliyeti Ödülü”ne başvurusu tamamladı. Mart 2020’de Komisyon’un tamamladığı ilk değerlendirmeyi takiben, yeni ve daha geniş bir Çalışma Grubu, Komisyon tarafından talep edilen başvuru düzeltmelerini tamamlamak üzere görevlendirildi. Ekim 2020 sonunda KU bu sayfadan indirilebilecek (İngilizce) temel belgelerini güncelledi (Boşluk Analizi; Açık, Şeffaf, Liyakata Dayalı İstihdam Kontrol Listesi ve Eylem Planı) ve ikinci bir değerlendirme için başvurusunu teslim etti.

Sürecin başlangıç aşamasını uygulamak için rehber olacak belgeler:

 • Boşluk Analizi, KU bünyesinde C&C ilkelerine uyum seviyesini belgeliyor
 • AŞL-İ Kontrol Listesi, açık, şeffaf ve liyakata dayalı bir araştırmacı istihdam prosedürünün göstergelerini içeren bir özdeğerlendirme
 • Başlangıç Eylem Planı, tespit edilen boşlukların doldurulması ve iyileştirmeler için KU tarafından yapılacak işlerin planı

Mevcut başvurunun değerlendirmesi olumlu olursa KU, C&C ilkeleriyle uyumlu İK uygulamaları için bir başlangıç onayı almış olacak.

“Araştırmada İK Mükemmeliyeti Ödülü”nü başarıyla uygulamayı hedefleyen KU, tüm seviyelerdeki (R1-R4) araştırmacılarıla ilgili pratiklerini aşağıdaki alanlarda geliştirmeye kararlı:

 • Etikle ilgili ve mesleki unsurlar
 • İstihdam ve seçme
 • Çalışma koşulları ve sosyal güvenlik
 • Eğitim ve gelişim

Koç Üniversitesi bünyesinde HRS4R sürecinin uygulanması Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilecek. Grup, ilgili tüm idari birimleri temsil ediyor: : Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi, APGTTD, İK Direktörlüğü ve akademik birimler. Çalışma Grubu’nun işleyişi ve görevleri, HRS4R başvurusunun belgeleriyle belirlenmiş durumda. Bu belgelerin oluşturulması da, Haziran-Ekim 2020 arasında Grup ile KU araştırmacı topluluğu arasındaki temaslar sonucu alınan geri bildirimlerle mümkün oldu. Çalışma Grubu, sürecin durumu ile ilgili Yürütme Komitesine bugüne kadar rapor verdi ve vermeyi sürdürecek.

Yürütme Komitesi:

 • Umran S. İnan (YK Başkanı, Rektör)
 • M. İrşadi Aksun (Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı)
 • Barış Tan (Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı)
 • Mahide Sondikme (İnsan Kaynakları Direktörlüğü Yöneticisi)
 • Zeynep Gürhan Canlı (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve İşletme Enstitüsü Müdürü)
 • Özgür Barış Akan (Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
 • Levent Demirel (Fen Fakültesi Dekanı)
 • Aylin Küntay (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)
 • Bertil Emrah Oder (Hukuk Fakültesi Dekanı)
 • Şükrü Dilege (Tıp Fakültesi Dekanı)
 • Ayişe Karadağ (Hemşirelik Fakültesi Dekanı)
 • Yasemin Gürsoy Özdemir (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü)

Çalışma Grubu:

 • Emrah Göker (Çalışma Grubu Lideri, APGTTD Proje Geliştirme Yöneticisi)
 • Oya Gül (APGTTD Proje Uzmanı)
 • Yael Yahya Bali (Akademik Planlama ve Geliştirme Direktörü, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi)
 • Aytül Yılmaz (İK Operasyonları ve Bordro Yöneticisi, İK Direktörlüğü)
 • Şuhnaz Yılmaz (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı)
 • Seda Keskin (Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı)
 • Alper Kiraz (Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı)
 • Inge Uytterhoeven (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı)
 • Ayşegül Buğra (Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı)
 • Kemal Baysal (Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı)
 • Gülcan Bağçivan (Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı)
 • Özlem Altan (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı)

Sorularınız için: egoker@ku.edu.tr , ogul@ku.edu.tr